Poistné produkty

V súčasnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprostredkúvame positenie v nasledovných oblastiach.

 • Automobily

  • Poistné produkty týkajúce sa prevádzky motorového vozidla.

   Čítať ďalej
 • Podnikatelia

 • Cestovanie

 • Zdravie


O nás


Naša spoločnosť vznikla v roku 2007 a vykonáva komplexné služby v poisťovníctve pre široké spektrum klientov na základe licencie vydanej Národnou bankou Slovenska pod číslom OPK-3068/2007-PLP. Medzi základné činnosti spoločnosti radíme:

 • konzultačno-poradenská činnosť súvisiaca so zmluvným zabezpečením poistenia a risk manažmentom,
 • aktualizácie v súvislosti so zmenami podľa požiadaviek záujemcu po celú dobu platnosti poistnej zmluvy,
 • asistencia pri rokovaniach s likvidačným oddelením príslušnej poisťovne,
 • správa poistných zmlúv.

V prípade nadviazania spolupráce sa naša spoločnosť zameriava najmä na optimalizáciu poistenia z hľadiska pokrytia rizík, ktoré sú pre každého klienta nastavené individuálne tak, aby v prípade poistnej udalosti boli zabezpečené finančné prostriedky na znovuobnovenie prevádzky, opravy vozidla, atď. Optimalizáciou sa samozrejme snažíme šetriť finančné prostriedky našich klientov, ktoré vynakladajú na poistenie.

Považujeme tiež za mimoriadne dôležité poukázať na skutočnosť, že spoločnosť CORDATA, s.r.o. disponuje poistením zodpovednosti za škody spôsobené svojou činnosťou až do výšky 1 mil. EUR.
Prečo si vybrať práve nás?


Na otázku prečo si v oblasti sprostredkovania poistenia a jeho správy vybrať našu spoločnosť je odpoveď veľmi jednoznačná. Uzatvorením poistenia prostredníctvom našej spoločnosti sa naša práca nekončí, ale naopak, práve začína.


 • Náš tím

  Sme skúsený a odborne vzdelaný tím.

 • Najvýhodnejšia ponuka

  Ponúkame najvýhodnejšie riešenie vášho poistenia.

 • Správa zmlúv

  Zabezpečujeme riadnu správu vašich poistných zmlúv.

 • Asistencia

  Sme nápomocní pri riešení poistných udalostí.

Referencie

Refima
NEXT Solution
BSF CONSULT


Peter ANGST

Oliver HALMO

Martin HANÁK